header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Afgelastingenprocedure senioren

Afgelasten van wedstrijden of een gedeelte daarvan kan alleen geschieden in verband met de weersgesteldheid en/of de daaruit voortvloeiende terreingesteldheid. Indien een speelronde (gedeeltelijk) wordt afgelast dan wordt hiervan zo spoedig mogelijk melding gemaakt via de KNHB-website en/of via NOS-teletekst (teletekst alleen voor de Rabo Hoofdklasse). Het besluit tot eventuele afgelasting wordt genomen door de (districts-)competitieleiding van de KNHB (evt. na overleg met de wedstrijdleiding ter plaatse). Een reden tot afgelasting zou kunnen zijn dat door (weers)omstandigheden het onverantwoord is zich op de weg te begeven. De Bondscompetitieleiding laat zich hierbij mede adviseren door weermedia. 


Ook kan het natuurlijk wel eens voorkomen dat er een calamiteit is, bijvoorbeeld een sterfgeval binnen de vereniging. Neem in dit geval direct contact op met de betreffende competitieleider. Verenigingen/teams kunnen niet zelfstandig besluiten een wedstrijd niet te spelen. Alleen met toestemming van de competitieleideing kan een wedstrijd worden uitgesteld.


Voor informatie over afgelastingen in de districtscompetitie dient u contact op te nemen het het districtskantoor van uw district of met de competitieleider. Informatie omtrent afgelastingen voor de bondscompetitie zal op de website van de KNHB worden vermeld.


Afgelasting, maar niet centraal?

Indien een wedstrijd anders dan centraal wordt afgelast, dient dit door de ontvangende vereniging ten spoedigste ter kennis te worden gebracht aan de bezoekende vereniging, de voor deze wedstrijd van bondswege aangewezen scheidsrechters en het secretariaat/ afzegadres van de betrokken aanwijscommissie, één en ander met inachtneming van het gestelde in regel B.5.2/B.10.4 (Bondsreglement). Voorts dient het afgelasten te worden gemeld aan het bondsbestuur of de betrokken districtsbestuurscommissie. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een afgelastingsformulier.


Wedstrijden o.l.v. bondsscheidsrechters

Indien een speelveld wordt afgekeurd (hieronder valt ook een wedstrijd die reeds is begonnen en door de weers-/terreingesteldheid gestaakt moet worden), is de vereniging verplicht een wedstrijd die onder leiding staat van bondsscheidsrechters te verzetten naar een ander op de accommodatie aanwezig wél bespeelbaar kunstgrasveld, mits dit veld beschikbaar is. Er kunnen en mogen geen andere teams van het veld worden gestuurd.


Voor de Hoofdklasse, Landelijke A, B, IDC- en Super-B -competitie geldt onderstaande regeling.


Landelijke A, B-, IDC- en Super B-competitie (BR. B.5.6)

Indien een speelveld wordt afgekeurd, is de vereniging verplicht de wedstrijd in de Landelijke A, B-, IDC- en Super B-competitie te verzetten naar een ander op de accommodatie aanwezig wél bespeelbaar kunstgrasveld, omdat in zo'n geval wedstrijden in deze competities voorrang hebben op die in andere competities, behoudens wedstrijden van standaardelftallen heren en dames.


Verplichting tot omzetten en uitspelen van inhaalwedstrijden (BR. B.6.2)

Voor inhaalwedstrijden geldt dat indien het speelterrein van de ontvangende vereniging op de vastgestelde speeldag niet bespeelbaar is en het terrein van de bezoekende vereniging wél bespeelbaar en beschikbaar is, de wedstrijd moet worden omgezet en de (omgezette) wedstrijd moet worden gespeeld op het terrein van de 'bezoekende' vereniging.