download onze app
iOS app Android app
Spelbegeleiding en spelregels: 3-, 6-, en 8-tal hockey 

De spelbegeleider

De belangrijkste taak van de spelleider is de partijen op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen. Een spelleider is geen scheidsrechter!! Echter, spelregelkennis is beslist noodzakelijk.

De taken van de spelleider:

Voor de wedstrijd kennis maken met de begeleiders/coach van beide teams

Informeer naar het spelniveau van beide teams

Roep de kinderen bij elkaar en vertel waar extra aandacht aan geschonken wordt in deze wedstrijd

Toss met de aanvoerders, team opstellen en beginnen


Tijdens het spel onderbreekt hij het spel zo min mogelijk maar let op veiligheid en de hoofdregels. Niet elke regel wordt altijd volledig toegepast om te voorkomen dat het spel teveel wordt afgefloten. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de jongste jeugd niet altijd voor alle ‘shoot’ gefloten. Dit is geheel afhankelijk van het spelniveau. Maar wel alles wat gevaarlijk spel is moet worden afgefloten (hakken met sticks, sticks te hoog uitzwaaien etc) De wijze van fluiten moet consequent en duidelijk zijn. De spelbegeleider begeleid het spel en legt zonodig uit waarom hij / zij ergens voor floot. Leg daarvoor het spel zonodig stil. Bij het uitleggen van het spel doet hij dit voor beide teams.


Aandachtspunten


Probeer 'kluitjes' hockey te voorkomen.

‘Voel’ het spel goed aan. Fluit het spel niet dood. Pas het niveau van fluiten aan aan het spelniveau.

Speel altijd 3 tegen 3, 6 tegen 6 of 8 tegen 8.

Wisselen is onbeperkt toegestaan.

Time-out is onbeperkt toegestaan.

Let vooral op gevaarlijk spel.

Stimuleer beide partijen en laat de uitslag niet te hoog uitvallen. Pas in dat geval maatregelen toe. Bijvoorbeeld strenger fluiten voor de sterkere ploeg.

 

De spelregels


Spelregels drietalhockey

De spelregels van het drietalhockey worden toegepast bij wedstrijden van de F-jeugd. Kinderen vanaf zeven jaar mogen competitie drie tegen drie spelen. De afmetingen van een speelveld voor drietalhockey zijn 23 bij 23 meter, waarbij de zijlijnen gevormd worden door de achterlijn en de 23-meterlijn of de 23-meterlijn en de middenlijn van een normaal veld. De wedstrijdduur is twee keer 15 minuten.


Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de spelregels van het drietalhockey van de KNHB.


Spelregels zestalhockey
De spelregels van het zestalhockey worden toegepast bij wedstrijden van de E-jeugd. Afhankelijk van het niveau(verschil) kunnen spelleiders en coaches aanpassingen in het reglement aanbrengen. Vóór de wedstrijd dienen hier duidelijke afspraken over gemaakt te worden tussen beide partijen. Denk eraan dat het spelplezier voorop staat! Er wordt gespeeld op een kwart veld, waarbij de zijlijnen als achterlijnen fungeren en de middenlijn en een 23-meterlijn of de 23-meterlijn en een achterlijn als zijlijn. De wedstrijd duurt 2 x 25 minuten.


Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de spelregels van het zestalhockey van de KNHB.


Spelregels van achttalhockey
De spelregels van het achttalhockey worden toegepast bij wedstrijden van E8 of D8 jeugd. Er wordt gespeeld op een half veld van zijlijn naar zijlijn tussen middenlijn en achterlijn. Een wedstrijd duurt twee keer 30 minuten. Tussen de twee helften is een rust van ongeveer vijf minuten. Evenals het zestalhockey is het achttalhockey een speel-leer-periode op weg naar elftalhockey. Ook hier spreken wij dus nog steeds over spelleiders en niet over scheidsrechters. Nu het speelveld groter is en het spel sneller gaat, wordt de wedstrijd geleid door twee spelleiders. De spelleider is, evenals bij het zestalhockey, iemand die in staat is beide partijen op een veilige, leerzame en plezierige manier samen te laten spelen.


Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de spelregels van het achttalhockey van de KNHB.