download onze app
iOS app Android app
Vertrouwenspersoon 

MHC Fletiomare wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.


Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat …


De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen MHC Fletiomare willen wij dit graag voor zijn.


Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen MHC Fletiomare een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Het bestuur van MHC Fletiomare heeft hiervoor Monique Verheyen bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders, teamleden en commissieleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.


Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?
Als je vragen of zorgen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

pesten en gepest worden;
het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

Van de gesprekken die met de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat daarvoor door de betrokkene toestemming is gegeven en deze van een en ander op de hoogte is gesteld.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. De vertrouwenspersoon rapporteert aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen MHC Fletiomare-leden (en trainers/coaches) plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHC Fletiomare en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is.

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHC Fletiomare.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen MHC Fletiomare.

Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: [email protected].

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Ook kan contact worden gezocht met de Kindertelefoon via (gratis) 0800-0432 (van 14.00 tot 20.00 uur).