Veilig Sport Klimaat 
We willen met plezier hockeyen bij Fletiomare. Daar hoort sportief gedrag bij.
Het bestuur van Fletiomare stimuleert alle leden, ouders, trainers en coaches zich 

sportief te gedragen en zich te houden aan 10 gedragsregels:


1. Gedraag je sportief op het veld en langs de lijn
2. Wees gastvrij voor je tegenstander en wees een sportieve winnaar of verliezer
3.  Respecteer de coach
4.  Respecteer de scheidsrechters
5.  Kom op tijd en speel wedstrijden altijd in officieel tenue
6.  Doe actief mee tijdens de trainingen
7.  Houd velden, terrein en Paviljoen netjes
8.  Parkeer je fiets/auto op de bestemde plaats en houd in- en uitgangen rondom het veld vrij
9.  Communiceer altijd met respect, zowel mondeling, schriftelijk als via sociale media
10. Doe mee zodat Fletiomare een grote sportieve en respectvolle vereniging blijft.

Contact: [email protected]

Regels nader bekeken

Regel 1: ‘Gedraag je sportief op het veld en langs de lijn’. 

Iedereen wil graag supporter zijn. En dan het liefst van het team van je kind, broer, zus, vriend of vriendin. Moedig het team waar je achter staat altijd op een positieve manier aan. Negatief gedrag richting spelers, maar ook richting scheidsrechters, coaches, teambegeleiders of wie dan ook is zeer ongewenst en kan negatieve invloed hebben op de wedstrijd en de sfeer.

Als zich een situatie voordoet waarover je als supporter van gedachten wilt wisselen, dan kan dat na de wedstrijd in het paviljoen van Fletiomare. Vrijwel elke zaterdag is een lid van de commissie Veilig Sport Klimaat (VSK) aanwezig op de club. Mocht zich een situatie voordoen waarin de gemoederen hoog oplopen, doe dan beroep op (één van de leden van) de commissie Veilig Sport Klimaat. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek, daarna bepaalt de commissie VSK wat er gebeurt.
 
Uiteraard geldt deze gouden regel ook bij de uitwedstrijden, dus wanneer wij te gast zijn op andere clubs. Andersom is verwachten wij van de gasten van Fletiomare dat ook zij hun teams positief aanmoedigen. Op deze manier houden we hockey leuk en sportief.


Contactpersonen Veilig Sport Klimaat
Voor de contactpersonen zie de organisatiepagina van MHC Fletiomare.