Lidmaatschap algemeen 
MHC Fletiomare kent meerdere soorten lidmaatschappen welke onder meer zijn gebaseerd op leeftijd.  

 • Jongste Jeugd: 6-10 jaar
 • Junioren: 10-17 jaar
 • Zondagjeugdhockey (alleen E en F meisjes )
 • G-hockey: vanaf 8 jaar
 • Jong Senioren 17 jaar t/m 25 jaar 
 • Senioren: 18 jaar en ouder
 • Veteranen: 35 jaar en ouder
 • Trimhockeylid : 18 jaar en ouder 

Jong Senioren, Senioren, Veteranen en Trimhockey lidmaatschap
Aanmelden voor één van deze hockeycategorieën kan gedurende het gehele jaar door middel van het online inschrijfformulier. Na aanmelding neemt de seniorencommissie van Fletiomare contact met je op over daadwerkelijke plaatsing en verdere gang van zaken. Je kunt ook direct mailen naar [email protected] of voor trimhockey naar [email protected]. Het is mogelijk om een paar keer een proeftraining te volgen alvorens over te gaan tot een lidmaatschap.

Fletiomare heeft bij zowel de dames als de heren plek voor complete teams in alle KNHB klassen. Neem contact op met [email protected] voor de mogelijkheden en een kennismaking.

G-hockey (vanaf 8 jaar)
Fletiomare G Hockey is speciaal opgezet om ook kinderen met een verstandelijke beperking het hockeyplezier te bieden. Kennismaking of aanmelding geschiedt in eerste instantie door contact op de te nemen met [email protected]. We raden aan om eerst drie keer een proeftraining te volgen, waarna u en uw kind kunnen besluiten om lid te worden. 

Jongste Jeugd en junioren (6 – 17 jaar)
In verband met de grote belangstelling voor een jeugdlidmaatschap bij Fletiomare hanteren we een speciale aanmeldperiode voor alle jeugdcategorieën. Inschrijven voor seizoen 2018/2019 (start in augustus 2018) kan enkel vanaf 10 maart 2018 tot en met 15 april 2018 middels het online inschrijfformulier. Aanmeldingen buiten deze periode worden niet in behandeling genomen.

Hockey bij Fletiomare is populair. Als er meer aanmeldingen binnenkomen dan dat er plekken zijn, zal een notaris de plaatsingsvolgorde voor elke leeftijdscategorie bepalen en worden de voorrangsregels van toepassing. De plaatsings-,en voorrangsregels zijn hier na te lezen. 

MHC Fletiomare werkt niet met een wachtlijst . Elk jaar is er een nieuwe aanmeldronde. MHC Fletiomare hanteert de leeftijdscategorieën van de KNHB. Kijk goed in de tabel verderop in deze tekst in welke KNHB-categorie uw kind valt.

1e jaars F instroom
Elk jaar, aan het begin van elk hockeyseizoen in augustus, kan MHC Fletiomare een nieuwe groep jongens en meisjes laten instromen in de jongste hockeycategorie: de 1e jaars F. Dit gaat om kinderen geboren tussen 1 oktober 2011 en 30 september 2012. 
Speciaal voor jongens is inschrijving ook mogelijk als de geboortedatum ligt tussen 1 oktober 2011 en 1 januari 2013 èn het kind naar groep 3 van de basisschool gaat. Aanmeldingen van kinderen met geboortedata buiten de genoemde data worden niet in behandeling genomen.

Kinderen vanaf 7 jaar
Plaatsing van nieuwe kinderen in de leeftijdsgroep vanaf 2e jaars F (vanaf 7 jaar) is alleen mogelijk als er in de bestaande teams plekken ontstaan. Het aantal nieuwe plaatsingen is afhankelijk van de opzeggingen van bestaande leden.  

Plaatsingsbericht jeugdlidmaatschap
Nieuwe jeugdleden in de E en F hockeycategorie (de "jongste jeugd”) krijgen op 18 mei 2018 bericht over de plaatsing. Kinderen die zich aanmelden voor een oudere categorie (D, C, B en A) krijgen uiterlijk eind juni 2018 bericht of er voor hen een plaats is in het seizoen 2018/2019. Let op: het aantal plaatsen voor deze categorieën is beperkt omdat het enkel vrijgekomen plaatsen in bestaande teams betreft. 

Zondagjeugdlidmaatchap  
Fletiomare was één van de eerste hockeyclubs in regio Midden Nederland met een zondagjeugdafdeling . We hebben die opgericht om kinderen een alternatief te bieden voor de reguliere zaterdagcompetitie als daar geen plek meer was . Fletiomare heeft zo de  afgelopen jaren honderden kinderen kunnen laten hockeyen die anders ergens op een wachtlijst terecht zouden komen.

Het is er altijd het doel van Fletiomare geweest om al onze zondagjeuddkinderen een plekje te geven op de zaterdag. Uiteindelijk is dat ook de wens van de meeste kinderen : samen met alle andere jeugdteams op zaterdag te spelen. 

Voor komend hockeyseizoen 2018- 2019 is het Fletiomare wederom gelukt om hele categorieën zondagjeugd kinderen in te laten stromen op de zaterdag .Dit doen we door nog actiever gebruik te maken van de KNHB regel die toestaat dat reguliere zaterdag teams een enkele keer per seizoen een competitie wedstrijd op zondag spelen. We creëren zo ruimte op de zaterdag voor onze zondagjeugdteams.  

Voor komend seizoen 2018/2019 is het bij Fletiomare voor meisjes mogelijk om in de KNHB zondagjeugdcompetitie te hockeyen   tot en met de E categorie  De meisjes D en C categorie en alle jongens kunnen terecht op zaterdag, Kinderen die voor de overstap naar zaterdag in aanmerking komen worden automatisch overgezet. Ze hoeven niet opnieuw te worden ingeschreven

We nemen voor seizoen 2018/2019 geen nieuwe leden aan voor de zondagjeugdcompetitie, hooguit om enkele gaatjes op te vullen bij de huidige meisjes E en F zondagteams. Aangemelde kinderen voor de zaterdag die daar niet geplaatst kunnen worden , zullen hiervoor automatisch benaderd worden. 

Voor specifieke vragen over onze zondagjeugdhockey afdeling kunt u mailen naar: [email protected] 

KNHB Leeftijdscategorieën
Wanneer mag je starten met hockeyen en in welke categorie?
Hieronder de KNHB leeftijds-indeling voor het hockeyseizoen 2018-2019. De KNHB hanteert 1 October als peildatum. 

Categorie

Geboortedatum tussen

Leeftijd

1e jaars F

01-10-2011 / 30-09-2012

6 jr.

2e jaars F

01-10-2010 / 30-09-2011

7 jr.

1e jaars E (6E)

01-10-2009 / 30-09-2010

8 jr.

2e jaars E (8E)

01-10-2008/ 30-09-2009

9 jr.

1e jaars D (11tal)

01-10-2007 / 30-09-2008

10 jr.

2e jaars D

01-10-2006 / 30-09-2007

11 jr.

1e jaars C

01-10-2005 / 30-09-2006

12 jr.

2e jaars C

01-10-2004 / 30-09-2005

13 jr.

1e jaars B

01-10-2003/ 30-09-2004

14 jr.

2e jaars B

01-10-2002 / 30-09-2003

15 jr.

1e jaars A

01-10-2001 / 30-09-2002

16 jr.

2e jaars A

01-10-2000 / 30-09-2001

17 jr.Verplichtingen lidmaatschap
Denkt u er aan dat het lidmaatschap  voor alle categorieën bij Fletiomare een aantal consequenties heeft? 
 
 • Leden zijn normaal gesproken altijd aanwezig bij alle trainingen en alle wedstrijden.
 • Leden worden vanaf 14 jaar opgeroepen om op Fletiomare deel te nemen aan een scheidstrechtercursus en zijn verplicht een KNHB scheidsrechterskaart te behalen en regelmatig een wedstrijd te fluiten.
 • Ouders van jeugdleden verdelen samen met de andere ouders uit het team de teamtaken zoals rijbeurten, fruitbeurten, coaching, jongste jeugd training geven/ondersteuning bij (jongste jeugd) trainingen, teambegeleiding en spelbegeleiding/arbitrage.
 • Tenminste 1 van de ouders van jeugdleden heeft een KNHB scheidsrechterskaart en wordt ingedeeld voor het leiden van wedstrijden. 
 
Vrijwilligers
Naast de 'teamtaken' verwachten wij van nieuwe leden en van  ouders van nieuwe jeugdleden dat zij zich actief inzetten voor Fletiomare door een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Het functioneren van onze vereniging wordt voor het belangrijkste gedeelte bepaald door de ondersteuning die vrijwilligers aan de vereniging bieden. Op het aanmeldingsformulier staat een aantal vaardigheden en activiteiten aangegeven. Van alle leden (en bij junioren geldt dit voor (beide) ouders) willen we graag vernemen welke kennis, vaardigheid of netwerk u bezit welke mogelijk voor de vereniging van nut zou kunnen zijn. Fletiomare is altijd op zoek naar leden die mee willen helpen in de organisatie en plaats willen nemen in een commissie of in het bestuur. Klik hier voor een overzicht van onze actuele vrijwilligersvacatures.