Inschrijfformulier

Lees, voordat u zichzelf of uw kind inschrijft, de algemene informatie omtrent het lidmaatschap bij Fletiomare goed door. Deze informatie vindt u hier

Na insturen van dit online formulier ontvangt u een automatische e-mail met een PDF document met daarop de inschrijfgegevens zoals u die heeft ingevuld. Bewaar deze mail goed. U hoeft het formulier niet retour te sturen aan MHC Fletiomare

(Jong) Senioren, Veteranen, trimhockey lidmaatschap (18 jaar en ouder)
Voor deze categorieen kan het hele jaar door ingeschreven worden.

Jeuglidmaatschap (6 t/m 17 jaar)
De inschrijving voor jeugdleden voor seizoen 2018/2019 is geopend van 10 maart tot en met 15 april 2018 voor alle jeugd-leeftijdscategorieën. Aanmeldingen buiten deze inschrijfperiode worden niet in behandeling genomen.

Inschrijving is mogelijk voor kinderen die vóór 1 oktober 2018, 6 jaar of ouder zijn (= geboren voor 1 oktober 2012). Aanmeldingen van jongere kinderen worden niet in behandeling genomen. Voor jongens geldt een uitzondering, is uw zoon geboren ná 1 oktober 2012 maar vóór 1 januari 2013 èn gaat hij naar groep 3 van de basisschool, dan accepteren we ook deze aanmeldingen.

Vrijwilligers
Ook de registratie van onze vrijwilligers gebeurt middels dit inschrijfformulier. Kiest u bij de eerste vraag voor "vrijwilliger" dan kunt u zich zonder financiele verplichtingen laten registreren/ cq aanmelden als vrijwilliger bij MHC Fletiomare.

Akkoordverklaring
Door het inschrijfformulier in te vullen en op de "verzendknop" te drukken voor electronische verzending naar MHC Fletiomare verklaart u tevens:

- kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van MHC Fletiomare;
- hierbij toestemming te geven voor automatische incasso van de lidmaatschapscontributie van de persoon voor wie u het formulier inzendt;

- kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de door Fletiomare gehanteerde privacyregels, zoals deze zijn opgenomen in de Privacyverklaring. Deze is hier te raadplegen;
- akkoord te gaan met de verplichtingen die onlosmakelijk verbonden zijn met het lidmaatschap waaronder:

1. voor junioren vanaf 16 jaar en senioren: het hebben of tijdig behalen van een scheidsrechterkaart en regelmatig een wedstrijd te fluiten;
2. voor alle seniorenleden en ouders van jeugdleden: een actieve vrijwilligersbijdrage aan de vereniging te leveren;
3. ouders van jeugdleden verdelen samen met de andere ouders uit het team de teamtaken zoals rijbeurten, fruitbeurten, coaching, ondersteuning geven bij (jongste jeugd) trainingen, teambegeleiding en spelbegeleiding/arbitrage;
4. tenminste één van de ouders van elk jeugdlid heeft een KNHB scheidsrechterskaart of gaat deze op korte termijn halen (door het doen van een scheidrechtersexamen via MHC Fletiomare)
5. voor alle leden: aanwezig te zijn op alle trainingen en wedstrijden (uitzonderingen daargelaten).


Inschrijven als:
   
Soort lidmaatschap
 
Geef onderstaand het gewenste lidmaatschap aan. Voor het aanmelden van jeugd kunt u kiezen voor de zaterdagcompetitie of voor Zondag Jeugdhockey.

 
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Vrijwilliger
 
Als u vrijwilliger van de club bent, dan kunt u dat hieronder aangeven. Als u nog geen vrijwillliger bent, geef dan hieronder aan voor welke vrijwilligerstaken wij u kunnen benaderen. Indien dit een jeugd -aanmelding betreft graag invullen namens de ouders/verzorgers.

 
   
   
Akkoordverklaring Vrijwilliger
 
Ik heb kennis genomen van het Fletiomare Huishoudelijk Reglement/10 Gouden Regels en het KNHB Tuchtreglement en ga daarmee akkoord. Tevens accepteer ik dat ik kan worden onderworpen aan een onderzoek door CV-Oké,  afhankelijk van het type vrijwilligersrol. Een oproep hiervoor komt, indien nodig, van de MHC Fletiomare Commissie Veilig Sport Klimaat. Meer informatie vind je hier: http://fletiomare.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=club_respectensportiviteit&m=4&u=4#attZ0IvZdJZuOIEs.97

 
   
Waar mogen we u voor benaderen?
 
MHC Fletiomare is afhankelijk van vrijwilligers. Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden en ouders. Hieronder kunt u aangeven voor welke vrijwilligerstaken wij u kunnen benaderen. Indien dit een jeugdaanmelding betreft, graag invullen namens de ouders/verzorgers.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Extra informatie inzake hockey
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
Bevestigings email
 
LET OP: Vergeet niet om te bevestigen na invullen van het formulier. U ontvangt na inschrijving - dit kan even duren - een bevestigingsmail met het inschrijfnummer. Bewaart u deze goed. De op dit formulier ingevulde informatie is leidend. Foutieve invoer bij de NAW gegevens / geboortedatum kan leiden tot passende maatregelen.