header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Inschrijfformulier

Na insturen van onderstaand online formulier ontvangt u een automatische e-mail met een PDF document met daarop de inschrijfgegevens zoals u die heeft ingevuld. Bewaar deze mail goed. U hoeft het formulier niet retour te sturen aan MHC Fletiomare

(Jong) Senioren, Veteranen, trimhockey lidmaatschap (18 jaar en ouder)
Voor deze categorieën kan het hele jaar door ingeschreven worden.

Jeuglidmaatschap (6 t/m 17 jaar)
De inschrijving voor jeugdleden voor seizoen 2019/2020 is geopend van 11 maart tot en met 12 april 2019 voor alle jeugd-leeftijdscategorieën. De mogelijkheid voor het aanmelden van jeugdleden is dan ook gesloten. Aanmeldingen worden niet meer in behandeling genomen. Leest u de algemene informatie over het lidmaatschap goed door. Deze informatie vindt u hier

Akkoordverklaring
Door het inschrijfformulier in te vullen en op de "verzendknop" te drukken voor electronische verzending naar MHC Fletiomare verklaart u tevens:

- Kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van MHC Fletiomare;
- Hierbij toestemming te geven voor automatische incasso van de lidmaatschapscontributie van de persoon voor wie u het formulier inzendt;
- Kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de door Fletiomare gehanteerde privacyregels, zoals deze zijn opgenomen in de Privacyverklaring. Deze is hier te raadplegen;
- Akkoord te gaan met de verplichtingen (link naar tekst op de pagina ‘lidmaatschap algemeen’ die onlosmakelijk verbonden zijn met het lidmaatschap.

Vrijwilligers registratie
Ook de registratie van onze vrijwilligers gebeurt middels dit inschrijfformulier. Kiest u bij de eerste vraag voor "vrijwilliger" dan kunt u zich zonder financiële verplichtingen laten registreren/ cq aanmelden als vrijwilliger bij MHC Fletiomare.


Inschrijven als:
   
Soort lidmaatschap
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Extra informatie
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
   
 
   
 
Vrijwilliger
 
Als u vrijwilliger van de club bent, dan kunt u dat hieronder aangeven.

 
   
   
Akkoordverklaring Vrijwilliger
 
Ik heb kennis genomen van het Fletiomare Huishoudelijk Reglement/10 Gouden Regels en het KNHB Tuchtreglement en ga daarmee akkoord. Tevens accepteer ik dat ik kan worden onderworpen aan een onderzoek door CV-Oké,  afhankelijk van het type vrijwilligersrol. Een oproep hiervoor komt, indien nodig, van de MHC Fletiomare Commissie Veilig Sport Klimaat. Meer informatie vind je hier: http://fletiomare.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=club_respectensportiviteit&m=4&u=4#attZ0IvZdJZuOIEs.97

 
   
Hoe kunt u de vereniging helpen?
 
Bent u nog geen vrijwilliger bij MHC Fletiomare, geef dan hieronder aan waar uw kennis, ervaring en/of interesse ligt. MHC Fletiomare is afhankelijk van vrijwilligers. Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van onze leden en ouders. Indien dit een jeugdaanmelding betreft, graag invullen namens de ouders/verzorgers. De vereniging gebruikt deze informatie om u actief te benaderen voor projecten en/of vrijwilligerstaken op de club.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
LET OP:
 
Vergeet niet om te bevestigen na invullen van het formulier. U ontvangt na inschrijving - dit kan even duren - een bevestigingsmail met het inschrijfnummer. Bewaart u deze goed. De op dit formulier ingevulde informatie is leidend. Foutieve invoer bij de NAW gegevens / geboortedatum kan leiden tot passende maatregelen.