header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) ONLINE

Nieuws afbeelding 14-11-2021

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor onze digitale Algemene Ledenvergadering op maandag 20 december om 20.00 uur. In verband met de corona maatregelen vind de ALV wederom ONLINE plaats.  


Decembermaand - Terugblikken - Vooruit kijken.

Traditioneel kijken we in december terug op het bijna voorbije jaar en maken we plannen voor het nieuwe jaar. Ook in deze door Corona gedomineerde tijd is dat niet anders.

Op de ALV van 20 december 2021 zal het bestuur toelichten hoe Fletiomare het afgelopen jaar heeft doorstaan en wordt een inkijk gegeven in de plannen voor de komende tijd. Corona weerhoudt ons er niet van om verder te kijken, plannen te maken en deze ten uitvoer te brengen. De vele vrijwilligers stellen onze vereniging daartoe altijd weer in staat.

Tevens legt het bestuur tijdens deze ALV verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid in het boekjaar 1 juli 2020 - 30 juni 2021, en wordt uit de doeken gedaan hoe Fletiomare, onder leiding van penningmeester Harmen Veling, zich hier een weg doorheen heeft gebaand door optimaal gebruik te maken van alle mogelijke compensatieregelingen.

Verder zal worden toegelicht hoe ver we zijn in het proces rond een nieuwe hoofdsponsor. En geeft Hockey Technische Zaken een toelichting op "FLOW"; Fletiomare: Leren, Ontwikkelen, Winst. 

Ook de ontwikkelingen van de accommodatie, met bijvoorbeeld het nieuwe Athletic Skills Model-veldje (ASM) staan niet stil.

Binnen het bestuur zijn ook nog 2 vacatures te vervullen. De functie van bestuurslid sponsoring is sinds oktober vacant en onze penningmeester is ook aan het einde van zijn bestuurstermijn. Tevens loopt de termijn van voorzitter Jeroen Kriele komend voorjaar af.

Een volledig, goed bezet bestuur is essentieel voor het goed functioneren van onze vereniging. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om contact op te nemen met Margriet Broekman-Sanders, [email protected]

De agenda, de jaarrekening en de toelichting op de jaarrekening zijn achter de inlog te vinden.

Klik op "inloggen”. Ga daarna naar "club” en "documenten”. De stukken voor de ALV vind je onder Algemene Leden Vergadering.

Graag tot 20 december!
Het Bestuur van MHC Fletiomare 
Jeroen, Harmen, Margriet, Pity, Klaas-Louis en Frank