header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Indeling juniorenteams seizoen 2021-2022

Nieuws afbeelding 13-6-2021

De teamindelingen voor de Junioren zaterdag ABCD 2021-2022 zijn afgerond.
Achter de inlogcode staan alle teams voor het seizoen 2021-2022Onderstaand de informatie om bij het bestand met de teamindelingen te komen:

INLOGGEN:

Ga rechtsboven op de website naar ‘Mijn Fletiomare’ en log in met je lidnummer en wachtwoord. Na het inloggen ga je naar de Documentenpagina van Fletiomare, dit doe je op onderstaande wijze:

Ga bovenin naar ‘Club’ en klik daarna op ‘Documenten’. Onder ‘Technisch Kader’ is het document zichtbaar.

Coaches / teammanagers komend seizoen

1Lijn- en opleidingsteams

De begeleiding (coach én teammanager) voor de 1lijnteams (A1, B1, C1, D1, D2) voor komend seizoen wordt ingevuld door de Technische Commissie.

Voor de opleidingsteams (MA2, JA2, MB2, JB2, MC2, JC2, MD3 t/m MD5 en JD3 geldt dat de Technische Commissie de invulling van de (jeugd)coaches verzorgt.

In het geval dat er een jeugdcoach op een team komt, dan zal er eventueel ook een oudercoach benaderd worden door de Technische Commissie.

Ouders kunnen zich bij Stick Together opgeven voor een (duo)-rol als teammanager. De coach heeft een sturende rol in het aanwijzen van de teammanager(s).

Sterkteteams

Komend seizoen werken we ook weer met zgn. sterkteteams. Deze teams zitten qua niveau vlak achter de opleidingsteams. Sterkteteams hebben extra training per week t.o.v. de breedteteams. In de C-categorie is dat 1 uur per week in de B-categorie is 1.5 uur per week. Voor komend seizoen zijn dit de volgende teams JB3, MB3, JC3, MC3 t/m MC6.

Tijdens de digitale Stick Together avonden kunnen ouders zich opgeven voor de rol van (duo)-coach en (duo)-teammanager. De Technische Commissie behoudt zich het recht voor om de invulling aan te passen door bijvoorbeeld een talentvolle jeugdcoach samen met een ouder op een team te
zetten. BTC-ers van ABC zijn al bezig om jeugd- en oudercoaches te benaderen. We streven ernaar de beste coaches op de sterkteteams te zetten.

Breedteteams

De (duo)-coaches en (duo)-teammanagers voor de breedteteams kunnen zich tijdens de digitale Stick Together avonden hiervoor aanmelden. De Juniorencommissie zal met de betreffende personen, die deze taak op zich willen nemen, contact opnemen en verder alles in gang zetten.

Voor vragen over de indeling

De teamindeling kan zorgen voor vragen. Ieder jaar ontvangt de TC en Juniorencommissie na de bekendmaking van de nieuwe teamindeling allerlei reacties. De strekking is vaak dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt. Een gering aantal reacties heeft bovendien een toon- of woordkeuze die de fatsoensnorm bijna of geheel overschrijdt. Om een prettige onderlinge sfeer op de club te bewaren, worden eventuele vragen / klachten / suggesties over de teamindeling bij voorkeur tijdens een persoonlijke afspraak op de club besproken.

Mochten er vragen zijn over de indeling van de 1lijnteams, de opleidingsteams en de sterkteteams, dan gelden de onderstaande contactpersonen: [email protected]

A/B/C lijn-opleiding Robert van der Toorn : BC sterkte teams Aquiles Siebelink & Patrick van Basten :  [email protected] [email protected]

D-teams Hans Ruiter & Rick Overbeek : [email protected] [email protected]

Keepers Maartje Enthoven : [email protected]

Mochten er vragen zijn over de indeling van de breedteteams dan gelden de onderstaande

contactpersonen:

MA Marjoke Hansen [email protected]

MB Erik Smulders [email protected]

MC Arjen Huisman [email protected]

MD Pascalle Gerritsen [email protected]

JA Michiel von Meyenfeldt[email protected] 

JB Maureen van Baren [email protected]

JC Josanne Ganzevles [email protected]

JD  Maureen van Baren [email protected]

Voorzitter Michiel von Meyenfeldt [email protected]

Alle vragen / klachten / suggesties kunnen alleen via mail worden doorgegeven. Beschrijf in je mail je vraag en de reden dat je een afspraak wil. Je kunt tot en met 20 juni mailen.

Trainingen in nieuwe samenstelling

Vanaf maandag 14 juni kan er in de nieuwe samenstelling worden getraind. Aanvraag velden verloopt via [email protected]
In veel gevallen is de trainer/coach nog niet duidelijk maar misschien is er een enthousiaste ouder die alvast wil starten met een kennismakingstraining. 

Wij hopen dat jullie aanwezig zullen zijn tijdens de digitale Stick Together avonden vanaf volgende week en wensen iedereen alvast een gezellig en sportief seizoen 2021-2022!

Met sportieve groet,De Juniorencommissie

De Technische Commissie