header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Aanmelding Fletiomare zaalhockey programma

Nieuws afbeelding 19-10-2020

Afgelopen week hebben wij jullie, de leden, moeten informeren over ons besluit dat we dit seizoen niet meedoen aan de KNHB zaalhockeycompetitie. Het bestuur heeft dit besluit met pijn in het hart genomen omdat het haaks staat op ons streven de hockeysport te bevorderen. De gezondheid van onze leden in het bijzonder en de financiële gezondheid van de club gaat echter boven alles. We moesten helaas uiterlijk 16 oktober aan de KNHB doorgeven of we nog wilden meedoen aan de zaalhockeycompetitie. Daarna zouden wij als club de verplichting aangaan tot het betalen van de kosten gekoppeld aan de zaalcompetitie. Deze kosten bedragen €300 per team. We hadden 102 teams ingeschreven. Op basis van de huidige situatie, de onzekerheid over de ontwikkelingen in de toekomst, onze zorg voor de gezondheid van onze leden en de financiële verplichting in geval van meedoen, heeft het bestuur doenbesluiten dat Fletiomare niet meedoet aan de KNHB zaalcompetitie.

Hoe nu verder ?
Het bestuur heeft nu de keuze om onze blaashal alsnog wel op te zetten zodat we in de winter binnen kunnen trainen. Een andere optie is om de hal niet op te zetten en buiten te blijven doortrainen zolang het weer het toelaat. Hieronder lichten we de opties toe:

Optie 1: we zetten onze blaashal op
Fletiomare doet niet mee aan de KNHB zaalcompetitie als gevolg van hierboven genoemde redenen. Dit neemt niet weg dat we de blaashal wel op zouden kunnen zetten om in te trainen en onderlinge wedstrijden in te spelen. Omdat de opbouw van de blaashal pas later gepland staat, kunnen we met een definitieve keuze hiervoor wachten tot kort na 10 november als er weer een persconferentie gepland is. In de hoop dat er dan meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen en de dan geldende overheidsmaatregelen rondom Corona. Onze keuze voor deze optie zal gebaseerd zijn op de financiële haalbaarheid voor de club en het borgen van de gezondheid van onze leden en vrijwilligers. De keuze uitstellen tot ver na 10 november heeft overigens geen zin omdat dan de periode dat we dan kunnen zaalhockeyen te kort wordt.

Als we op 11 november besluiten de hal op te bouwen, dan zal de hal ongeveer twee weken later klaar zijn voor gebruik. Dit betekent dat alle jeugdleden die zich hebben opgegeven dan kunnen zaalhockeyen vanaf eind november/begin december. Zaalhockey betekent op dit moment onder de huidige COVID maatregelen: doordeweeks trainen in de blaashal en in het weekend onderling wedstrijden spelen in de FletioDome. We zullen dan alsnog niet deelnemen aan de KNHB zaalcompetitie omdat de aanmeldtermijn daarvoor verstreken is.

Het bestuur stelt dat aan de volgende voorwaarden voldaan moet zijn om op 11 november te besluiten de blaashal op te bouwen:

  • Er zijn minimaal 625 jeugdleden die opnieuw aangeven te willen zaalhockeyen in het seizoen 2020/2021 en daarvoor committeren aan het betalen van € 60 bijdrage.
  • Op of voor 10 november mogen er geen verdere en strengere maatregelen zijn afgekondigd door de overheid inzake COVID.
  • Het moet op 10 november mogelijk zijn om de hal op te bouwen en af te breken conform de gezondheidsrichtlijnen van de overheid.

Als we de hal opzetten betekent dat dat veldtrainingen in de winterperiode bijna tot niet mogelijk zullen zijn. Er worden geen veldtrainingen door de club aangeboden en teams kunnen op eigen initiatief een veld reserveren bij de club. De beschikbaarheid van velden zal zeer beperkt zijn aangezien het water zal worden afgesloten (door de gemeente) voor een groot deel van de winterperiode.

Om optie 1 uit te voeren, vragen we nu alle jeugdleden (inclusief de 1e jaars F en de G-hockeyers) om zich opnieuw aan te melden voor het zaalhockey. De deadline hiervoor is woensdag 28 oktober 2020. De eerdere aanmeldingen komen te vervallen. De uitvraag zal deze week via de teammanagers plaatsvinden. De aanmelding is op basis van de volgende voorwaarden:

  • Zaalhockey deelname seizoen 20/21 op basis van trainingen en interne wedstrijden;
  • Kosten bedragen € 60 per lid en zullen te allen tijde betaald moeten worden (ook als het sporten gedurende het zaalseizoen helemaal verboden wordt);
  • Het kan zijn dat we teams moeten samenvoegen als er te weinig spelers zich aanmelden;
  • Ieder jeugdlid dat zich aanmeldt voor zaalhockey is verplicht 1 ouder te leveren voor zowel de opbouw als afbouw van de hal. Daarnaast is zoals altijd ouderhulp nodig bij de onderlinge wedstrijden voor o.a zaalleiding, coachen en fluiten.

Optie 2: we zetten de hal niet op.
Als de voorwaarden bij optie 1 niet gehaald worden dan besluiten we dus om geen blaashal op te zetten. In dat geval kunnen alle teams, indien het weer het toelaat, buiten hockeyen. Dat wil zeggen; geen vorst en de watervelden moeten vochtig genoeg zijn door regen omdat de sproei-installaties uitgeschakeld worden in de winter. Indien we om die redenen geen gebruik kunnen maken van de watervelden hebben we maar 1,5 veld (Veld 2 en veld 4) om buiten te trainen. Het meedoen aan de KNHB Mid-Winter-Competitie is daarom ook geen optie.

Uiteraard respecteren wij de individuele keuzes die leden maken. De keuzes zijn vrij, ook voor leden van selectieteams. Deze keuzes zullen op geen enkele manier invloed hebben op de teamsamenstelling van komend seizoen.

Senioren teams / 18+ leden
Op dit moment verbieden de landelijke corona-maatregelen teamsporten voor iedereen van 18 jaar en ouder. Zowel het spelen van wedstrijden als trainingen. Het is volledig afhankelijk van eventueel nieuwe overheidsregels of versoepelingen wat de mogelijkheden voor deze groep leden zullen zijn. Deze groep kan zich nu niet aanmelden voor een intern Fletiomare zaalhockey programma. Uiteraard zullen wij als bestuur, zodra dat weer kan, ook voor deze groep leden zaalhockey of buitenhockey faciliteren.

Tot slot
Het bestuur beseft zich heel goed dat alle veranderingen en maatregelen niet ten goede komen aan de hockeybeleving van onze leden. Het maken van deze keuzes valt het bestuur dan ook erg zwaar. Echter, zoals aangegeven, is de gezondheid van onze leden en de financiële gezondheid van de club altijd het allerbelangrijkste. Als er vragen zijn dan hoort het bestuur dat graag via [email protected] 

Bestuur MHC Fletiomare