header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Update - Verscherping corona maatregelen per 14 oktober

Nieuws afbeelding 16-10-2020

In navolging van de mededeling van 14 oktober kunnen wij de volgende extra maatregelen aankondigen voor in ieder geval de komende vier weken. Over vier weken hopen we dat de maatregelen weer verlicht kunnen worden.

 

Competitie- en oefenwedstrijden

Alle competitie- en oefenwedstrijden tegen teams van andere clubs voor zowel jeugdteams als seniorenteams zijn geschrapt. De competitie is door de KNHB stilgelegd tot 10 november.

 

Fletiomare jeugdteams mogen wel onderling oefenwedstrijden spelen op ons eigen terrein. Dit moet altijd op reservering en aanvragen hiervoor kunnen naar [email protected].

 

De Technische Commissie van Fletiomare is bezig met voorbereiding van een onderling programma voor de jeugdteams voor de weekenden van 31 oktober en 7 november.

 

Trainingen jeugd

Alle teams die jeugdcompetitie spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen trainen in teamverband. Voor deze teams blijft het trainingsschema intact. Dit geldt ook voor onze 1e jaars F teams die nog geen competitie spelen, èn voor onze G-hockeyers die nog geen18 jaar zijn.

 

Trainingen 18+

Voor alle seniorenteams zijn er tot nader order geen trainingen. 

De Technische Commissie is in beraad over eventuele (on)mogelijkheden voor seniorentrainingen. Meer informatie volgt.

 

Hekwacht 

Op ons complex zijn nog steeds geen ouders of ander publiek toegestaan. Om de jeugdtrainingen te kunnen blijven verzorgen en te zorgen dat iedereen op het  complex zich houdt aan de maatregelen van de overheid, blijven de hekwachten van kracht. Teams die trainen, leveren een hekwacht en zullen hiervan op de hoogte worden gesteld volgens de gebruikelijke weg. We zien dat niet elk team zich hier aan houdt. De consequentie is dat als er geen hekwacht geleverd wordt, het team helaas de eerstvolgende training niet kan trainen. Laten we dit voorkomen!

 

Clubhuis

Het gehele clubhuis blijft gesloten voor bezoekers en leden en is dus ook niet beschikbaar voor bijeenkomsten. Teambijeenkomsten en commissievergaderingen zijn niet toegestaan. 

 

Trainingsmaterialen, blessure-ijs, de EHBO-kist en de toiletten blijven bereikbaar. Bij betreding van het clubhuis graag afstand houden. Voor het ophalen van trainingsmaterialen graag een maximaal aantal personen van twee.

 

Tijdens de reguliere openingstijden van club is aankoop van hockeyspullen en Fletiomare mondkapjes mogelijk bij de Bar.

 

De eerdere maatregelen die we als club hebben genomen, zoals sluiting horeca en kleedkamers, blijft van kracht.

 

Clubhuis en complex sluiten komende periode direct na de laatste jeugdtraining.

 

Ouders, begeleiders en trainers die op het terrein aanwezig zijn om de trainingen te begeleiden wordt dringend geadviseerd binnen het clubhuis een mondkapje te dragen.

Registratie blijft verplicht bij aankomst op het terrein. Via de registratie vindt de verplicht gestelde  gezondheidscheck plaats. Registratie kan via deze link

 

We hopen met deze maatregelen dat het virus wordt teruggedrongen en we snel weer met zijn allen kunnen hockeyen. Het Fletiomare protocol zal op korte termijn aangepast worden met de nieuwe maatregelen.

 

Stay safe, 

 

Corona commissie Fletiomare

[email protected]