header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

EXTRA ALV : Watervelden !!

Nieuws afbeelding 16-9-2019
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit om de Extra / Buitengewone Algemene Ledenvergadering bij te wonen op maandag 30 september 2019 om 20.00 uur in het clubhuis.

De agenda:

1. Opening & mededelingen door de voorzitter
2. Vaststellen notulen ALV 17 juni 2019
3. Voorstel nieuwe watervelden 
4. Update kledingdossier
5. Bestuurswissel
6. Rondvraag
7. Sluiting

De stukken zijn te vinden op het beveiligde gedeelte van de website.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur MHC Fletiomare


INLOGGEN
Ga rechtsboven op de website naar 'Mijn Fletiomare' en log in met je lidnummer en wachtwoord.
Na het inloggen ga je naar de documentenpagina van Fletiomare:
Ga bovenin naar 'Club' en klik daarna op 'Documenten'. Onder 'Algemene Leden Vergadering' zijn alle documenten te vinden.