header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Vanavond : Algemene Ledenvergadering (ALV) op de club!

Nieuws afbeelding 3-10-2022

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor onze Algemene Ledenvergadering op maandag 3 oktober 2022 om 20.00 uur in het clubhuis van MHC Fletiomare.

Deze extra Algemene Ledenvergadering wordt met name georganiseerd om 2 kandidaten voor de vacante bestuursfuncties voor te dragen voor benoeming in het bestuur.

Na een bestuursperiode van 5 jaar legt Harmen Veling zijn functie als penningmeester neer. Het bestuur draagt Martijn Touw voor om Harmen op te volgen.

De bestuursfunctie Accommodatie & Horeca is sinds het tussentijdse aftreden van Pity Jongens op de ALV van 20-6-2022, vacant. Het bestuur draagt Freek Hermkens voor als bestuurslid Accommodatie & Horeca.

Indien de ALV instemt met deze benoemingen is het bestuur weer voltallig.

Verder geven de bestuursleden een update van hun portefeuille.

De agenda, de concept notulen van de ALV d.d. 20-6-2022 en de stukken waarin Martijn en Freek zichzelf voorstellen zijn achter de inlog te vinden.

Klik "inloggen”. Ga daarna naar "club” en "documenten”. De stukken voor de ALV vind je onder Algemene Leden Vergadering.

Tot uiterlijk 48 uur voor het begin van de vergadering kunnen leden andere kandidaten voordragen voor de vacante bestuursfuncties. Deze kandidatuur moet schriftelijk ondersteund worden door tenminste drie stemgerechtigde leden en ingediend worden bij de secretaris, Margriet Broekman-Sanders, [email protected].

Tevens moet een, door de voorgestelde kandidaat ondertekende, verklaring worden overlegd waarin de kandidaat laat weten met de kandidaatstelling akkoord gaat.

Bestuur MHC Fletiomare