header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Gezocht! Leden voor nieuw op te richten Coronacommissie

Nieuws afbeelding 20-7-2020
We zoeken leden voor een nieuw op te richten "Coronacommissie". Dit is een belangrijke commissie die alle zaken coördineert om het voor leden mogelijk te maken te hockeyen in Coronatijd.

Taken en verantwoordelijkheden van deze commissie:

 

 • Nieuwe regels van de overheid t.a.v. bestrijding Coronavirus en de daaruit voortvloeiende nieuwe protocollen van de KNHB, NOC/NSF en de gemeente (via de noodverordening) interpreteren en vertalen naar praktisch uitvoerbaar beleid en afspraken voor Fletiomare.
 • Interne communicatie naar de leden/vereniging over de corona maatregelen en  de afspraken op de club.
 • Nauw overleg met dagelijks operationele managers (horeca, TM, verenigingsmgr) op de club over de toepasbaarheid van nieuwe afspraken en regels.
 • Mandaat over de corona-afspraken afstemmen met het bestuur.
 • Creatieve communicatievormen bedenken om het gewenste gedrag te bereiken bij de leden.
 • Afspraken vertalen naar behapbare vrijwilligers/toezichtsdiensten : bepalen wat de toezicht vrijwilligers moeten doen, wat het mandaat is en wanneer er ingegrepen moet worden.
 • Werven van vrijwilligers / c.q. indelen van teams en ouders voor eventuele toezicht of andere taken.
 • Opstellen van ‘dienst’ / vrijwilligersschema’s  voor de inzet van vrijwilligers en deze delen met relevante mensen en hierover communiceren
 • Zorgdragen dat de Fletiomare afspraken altijd bekend zijn bij de leden en de diverse doelgroepen binnen de vereniging.
 • Anticiperen op materialen die aangeschaft moeten worden, hier voorstellen voor doen en overleggen met verenigingsmanager en horecamanager.
 • Toezien op het protocol, de naleefbaarheid , regelmatige aanwezigheid op de club om aan te voelen hoe het gaat, voorstellen tot verbetering doen als iets niet goed loopt.

 

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een mail naar [email protected] 

Het is lastig om aan t geven hoeveel tijd het gaat kosten. Dat hangt mede af van het aantal vrijwilligers dat zich meldt en hoe de Coronasituatie zich in NL gaat ontwikkelen in de komende periode.