header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Terugblik en toekomst project Binden en Boeien Jeugdtrainers

Nieuws afbeelding 31-10-2019

Afgelopen voorjaar zijn er 3 bijeenkomsten geweest waarbij jeugdleden en ouders waardevolle ideeën konden inbrengen voor het project "Binden en Boeien van de jeugdtrainers”. De opkomst was groot: 50 jeugdleden en 60 ouders hebben zich gebogen over vraagstukken, tips en tops gegeven en ideeën uitgewisseld. Het bleek een succesvol format wat vaker ingezet zal worden om in een kort tijdsbestek ideeën voor het beleid van de club op te halen. 

Er zijn natuurlijk heel veel tips opgehaald, maar het is goed om eerst een aantal tops te noemen: de gezelligheid op de club en het enthousiasme en de betrokkenheid van onze jeugdtrainers staan gezamenlijk met stip op nummer 1. Dus daar gaan we mee door….

Vanuit de jeugdleden komt de tip om meer aandacht te hebben voor de zichtbaarheid van jeugdtrainers, het leren omgaan met een groep jonge kinderen die snel zijn afgeleid en natuurlijk de beloning. De AB jeugd ziet graag een mooi uurtarief, waar de CD jeugd zich ook goed beloond ziet met een clinic van een toptrainer/professional of een leuke activiteit. 

Ouders maken zich meer zorgen over de tijdsverdeling van hun kind (huiswerk, school, sport), hebben tips voor de trainingsopzet en begeleiding van de jeugdtrainers en krijgen zelf ook graag meer handvatten over de eigen rol die zij kunnen spelen op het trainingsveld. 

Er is nog meer interessante informatie opgehaald, maar dit waren al belangrijke tips om deze zomer direct mee aan de slag te gaan: 

Inmiddels lopen ruim 70 jeugdtrainers met een mooie jas en hopen we snel elke jeugdtrainer van een jas te voorzien. Hiermee komen we tegemoet aan de wens voor meer zichtbaarheid en laten we als Fletiomare zien waar we trots op zijn: op onze jeugdtrainers! 

De train-de-trainer bijeenkomsten zijn in september weer begonnen. Tijdens de start van het seizoen waren er 54 jeugdtrainers die zich hierbij aansloten. Tijdens de zaalperiode en na de winterstop volgen er weer 2 momenten om de trainers op te leiden. Ook zijn TC, veldcoördinatoren en ervaren trainercoaches op de velden aanwezig, om jeugdtrainers on-the-job te ondersteunen.
Naast deze begeleiding, wordt er dit seizoen gestart met een 'pilot trainers groep'. Deze pilotgroep committeert zich aan 3 extra bijeenkomsten en gaat werken aan concrete leerdoelen die passend zijn bij de eigen persoonlijke ontwikkeling. Als deze leerdoelen behaald zijn aan het einde van het seizoen ontvangen zij een Fletiomare-trainers-certificaat.  We streven ernaar om na de winterstop te kunnen proefdraaien met deze pilotgroep en in de toekomst deze volledig te implementeren in het train-de-trainer traject.

Inmiddels zijn wij ook in gesprek met onze sponsoren KNAP! en Zilver (Huiswerkbegeleiding) om te onderzoeken welke bijdrage zij kunnen leveren aan het leertraject van onze trainers, maar wellicht ook om het plan te ondersteunen om Huiswerk-op-de-club mogelijk te maken.

Allemaal acties uit de tips van onze eigen leden, welke projectmatig opgepakt snel tot een resultaat kunnen leiden. In navolging van bijvoorbeeld de succesvolle realisatie van de herinrichting van het clubhuis door een kleine groep enthousiaste leden. Er zijn meer handen nodig om losse ideeën projectmatig in kort tijdsbestek verder uit te werken en te realiseren. Lijkt het je leuk om eenmalig (of vaker) een project op te pakken, dan komen we graag met je in contact. Mocht je hier mogelijkheden zien voor je maatschappelijke stage? Dan is dat ook goed mogelijk! 

Voorbeelden van projecten die uit de inventarisatie zijn gekomen zijn:  

-         2 evenementen (december/april) organiseren voor de trainers uit de CD jeugd

-         Digitale ondersteuning leermaterialen (filmpjes maken van oefeningen etc.) voor pilotgroep

-         Een format bedenken en uitwerken om serieus huiswerk-op-de-club mogelijk te maken

 

Iedereen die een bijdrage wil leveren kan zich aanmelden bij [email protected] . Je wordt dan uitgenodigd voor de introductiebijeenkomst ‘werken aan project binnen Fletiomare’ om direct een start te maken met het projectplan.  

 

Met vriendelijke groet,

Projectgroep Binden en Boeien Jeugdtrainers

Merije Kole, Wout Hesen, Marc Meesterman, Frank Harteloh, Suus Kruijff en Nynke Miedema