download onze app
iOS app Android app
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

2-6-2019  | 
Mensen binnen Fletiomare die direct bezig zijn met kwetsbare personen (jeugd en G hockey), beleidsbepalers en invloedrijke personen (waar er sprake kan zijn van een afhankelijkheidspositie) moeten een VOG hebben. Hieronder vallen de volgende groepen mensen die betrokken zijn bij MHC Fletiomare. Het is aan het bestuur om (na advies van de commissie VSK) hier groepen aan te voegen. De betrokken vrijwilliger en/of medewerker moet een VOG kunnen overleggen indien hij/zij 18 jaar of ouder is/wordt.
 • Coaches jeugdteams & G hockey
 • Trainers jeugdteams & G hockey
 • Leden jeugdcommissie
 • Bestuursleden
 • Betaalde krachten
 • Leden VSK Commissie
 • Vertrouwenspersoon
 • Tuchtcommissie
 • Arbitragecommissie
 • Teammanagers van de jeugd en jongste jeugd teams
 • Medische commissie
 • Horeca medewerkers

Op het beveiligde gedeelte van de website staat een document waarin je meer informatie kunt vinden (onder andere over het proces dat doorlopen wordt). Dit document kun je op de volgende manier vinden:


INLOGGEN
Ga rechtsboven op de website naar 'Mijn Fletiomare' en log in met je lidnummer en wachtwoord. 
Na het inloggen ga je naar de documentenpagina van Fletiomare:
Ga bovenin naar 'Club' en klik daarna op 'Documenten'. Onder 'Beleidsplan' vind je document "Werkwijze binnen MHC Fletiomare mbt VOG"..