download onze app
iOS app Android app
ALV op maandag 17 juni

1-6-2019  | 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur in het clubhuis. 

De agenda:
1. Opening & mededelingen door de voorzitter

Ter goedkeuring
2. Vaststellen Notulen ALV 17 december 2018

Ter informatie
3. Terugblik afgelopen seizoen / Vooruitblik komend seizoen (lustrumjaar 2019-2020) door de voorzitter

Ter goedkeuring
4. Invulling bestuursfunctie Accommodatie en Beheer
5. Update Blaashal & Financiering (goedkeuring hypothecaire inschrijving)
6. Begroting 2019/2020 & Contributie

Ter informatie 
7. Update waterveld(en)
8. Beleid & Binden, Boeien en Behouden
9. Hockey Technische Zaken - Successen en Plannen

Afsluiting
10. Rondvraag
11. Sluiting

De stukken zijn te vinden op het beveiligde gedeelte van de website.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur MHC Fletiomare


INLOGGEN
Ga rechtsboven op de website naar 'Mijn Fletiomare' en log in met je lidnummer en wachtwoord. 
Na het inloggen ga je naar de documentenpagina van Fletiomare:
Ga bovenin naar 'Club' en klik daarna op 'Documenten'. Onder 'Algemene Leden Vergadering' zijn alle documenten te vinden.