download onze app
iOS app Android app
Project boeien, binden en behouden van jeugdtrainers

18-4-2019  | 
Afgelopen jaar zijn wij gestart met een project "ontwikkeling jeugdleden/jeugdtrainers” om onze vereniging te versterken. Dit komt voort uit een van de doelstellingen die wij gezamenlijk met onze hoofdsponsor Rabobank hebben afgesproken in het kader van de nieuwe sponsorfilosofie van de Rabobank.  

Het binden, boeien en behouden van (jeugd)trainers is een doel waar de projectgroep Ontwikkeling jeugdleden/jeugdtrainers zich voor gaat inspannen. En waarmee kan je dan het beste starten….   Juist met het ophalen van ervaringen, verwachtingen en ideeën van onze eigen jeugdleden.

Afgelopen vrijdagavond was het zover. Er hebben 2 sessies plaatsgevonden: gestart met de  C/D categorie en later op de avond was de A/B categorie aan de beurt. Wij wilden graag van hen weten hoe onze (oud) trainers en potentiele trainers aankijken tegen het training geven bij Fletiomare. Door middel van een Kahoot-quiz werd over verschillende stellingen gestemd en vervolgens bediscussieerd in kleine groepjes.

Het was een prachtige avond met leuke discussies over o.a. vergoedingen, hoodies, een maaltijd tussen de trainingen door, clinics voor trainers, ouders en een heus trainers-honk.

De projectgroep zal deze resultaten gaan gebruiken om een plan te maken dat besproken gaat worden met de jeugd om te zien of we de juiste keuzes maken die jeugdleden nog meer gaan motiveren om training te geven. Natuurlijk zullen wij alle leden op de hoogte houden van de voortgang van dit project. Als dit een project is waar je graag aan wil bijdragen, laat dit even weten aan een van de bestuursleden en schuif aan bij een bijeenkomst van deze project groep. Het was een feest om te zien hoe onze jeugdleden dingen onder woorden brengen. Aangezien dit naar meer smaakt wil het bestuur meer gebruik gaan maken van ledenparticipatie.

Ik wil alle jeugdleden, de werkgroep en de horeca bedanken voor de inspirerende avond.

Jeroen Kriele
Voorzitter Fletiomare


Bijlage: DUIC - Rabobank Advertorial - mei 2019.pdf