download onze app
iOS app Android app
Geen aparte zondagjeugdcompetitie meer

5-4-2019  | 
Met ingang van het seizoen 2019/2020 spelen alle jeugdleden van Fletiomare in één en dezelfde competitie: de reguliere zaterdagcompetitie. De aparte zondagjeugdcompetitie, kortweg ZOJECO, houdt hierdoor op te bestaan.
 
Stoppen met de ZOJECO is mogelijk geworden, omdat er de afgelopen jaren allerlei manieren zijn gevonden om de bestaande veldcapaciteit beter te gebruiken én omdat tegelijkertijd een klein deel van de zaterdagcompetitie structureel op zondag is gaan spelen.
 
Het opheffen van de ZOEJCO is mogelijk gemaakt door de inspanning van vele vrijwilligers van verschillende verenigingen en van (ex)bestuursleden, ook dat zijn vrijwilligers, met maar 1 doel: de uiteindelijke integratie van de zondag- en zaterdagjeugd.
 
We zijn 2 jaar geleden al voorzichtig begonnen met het afbouwen van onze deelname aan de ZOJECO. We wilden wel zeker weten dat alle zondagjeugd er bij zou passen in de reguliere zaterdagcompetitie en de invoering van het structureel spelen op zondag was lange tijd onzeker, terwijl dit voor de integratie met ‘zaterdag’ een randvoorwaarde was.
 
De ZOJECO heeft vele honderden kinderen in midden Nederland de mogelijkheid gegeven om te kunnen hockeyen. Voor ieder, die zich heeft ingezet voor de ZOJECO, vanaf het allereerste begin tot en met de integratie met ‘de zaterdag’, allemaal enorm bedankt voor jullie inzet!