download onze app
iOS app Android app
Een unieke kans om mee te denken hoe Fletiomare haar jeugdleden zowel sportief als maatschappelijk kansen kan bieden om zich te ontwikkelen

6-7-2018  | 
De KNHB heeft een koerswijziging doorgevoerd waar Fletiomare aanvullende mogelijkheden aan toe wenst te voegen. 
 
Hockeyclubs vervullen een steeds belangrijkere maatschappelijke rol. Fletiomare wil de ambitie van de KNHB om het opleidings- en spelniveau van clubs en spelers te verhogen, aanvullen met het begeleiden van de jeugdtrainers bij hun persoonlijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken het ontwikkelen van leiderschap, sociale vaardigheden, omgaan met succes en teleurstelling, conflicthantering en andere thema’s die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling. 

Een stuurgroep binnen onze club gaat de komende vier maanden aan de slag met als doel een plan van aanpak te ontwikkelen. Deze nog samen te stellen stuurgroep wordt hierbij ondersteund door een procesbegeleider vanuit de Rabobank/NOC*NSF. Eerder dit jaar werd de pitch van Fletiomare over dit onderwerp door Rabobank/NOC*NSF gehonoreerd met een ondersteuningstraject vanuit de bank. De wens is uitgesproken om deze stuurgroep te formeren met ongeveer 10 leden. Het project kent een korte doorlooptijd met als doel om vóór 1 december een plan van aanpak te presenteren aan het bestuur.

Lijkt je het leuk om hier een bijdrage in te leveren laat het dan snel weten aan [email protected]. Uiteraard hebben we aanvullende informatie beschikbaar indien dat wenselijk is.