download onze app
iOS app Android app
AVG en onze privacyverklaring

7-6-2018  | 
Vanaf 25 mei 2018 is de herziene privacywetgeving van kracht:  de Algemene Verordening Gegevensbeschermig (AVG). Deze wet is óók voor sportverenigingen van kracht en betekent voor ons  dat we als vereniging moeten laten zien hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van leden, sponsoren en leveranciers en dat we de bepalingen uit deze wet bijvoorbeeld ten aanzien van zorgvuldigheid en dataveiligheid opvolgen.

De AVG werkgroep is er volop mee bezig en is al veel op de rit. In bijgevoegde document vind je onze aangepaste privacyverklaring. In dit document is beschreven hoe Fletiomare met persoonsgegevens omgaat en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Daarnaast maken wij gebruik van een goede borging van vertrouwelijke informatie in ons ledenadministratiesysteem (LISA). Zo zal iedere gebruiker van ons ledenadministratiesysteem die toegang heeft tot persoonsgegevens een Geheimhoudingsverklaring moeten gaan ondertekenen. Andere maatregelen die we hebben genomen zijn het opstellen van verwerkersovereenkomsten met externe partners, het aanpassen van ons Huishoudelijk Reglement en het opstellen van een verwerkingsregister waarin we voor alle gegevens binnen de club hebben vastgelegd met welk doel we ze verwerken en wie bij de gegevens kunnen of mogen. 

Het belangrijkste is eigenlijk het besef dat elke vrijwilliger binnen onze vereniging met vertrouwelijke informatie in aanraking kan komen en zich elke keer moet afvragen ‘mag ik deze gegevens zomaar delen’ . Denk bijvoorbeeld aan adressenlijsten, app-groepen, dropboxen, beoordelingsformulieren etc etc. Hier gaan we in de nabije toekomst ook aandacht aan besteden en vrijwilligers helpen met handige tips hoe om te gaan met privacygevoelige informatie.

Heb je vragen, stel ze gerust!

Werkgroep AVG: 
Leonie Timmer, Secretaris / Luc Hengst., Lisabeheer / Eline Jongerius, Verenigingsmanager. Bijlage: Privacyverklaring MHC Fletiomare 25 mei 2018.pdf