download onze app
iOS app Android app
Fletiomare zoekt nieuwe voorzitter

2-1-2018  | 
Op de ALV van 19 december jl. maakte Gert de Vries bekend zijn taken als voorzitter neer te leggen. Het bestuur heeft daarop besloten,zoals de statuten vereisen, een interim voorzitter aan te stellen. Klaas Louis Springer zal tijdelijk de taken van voorzitter vervullen naast de taken die hij heeft als bestuurslid Hockey Technische Zaken. 

Het bestuur dankt Gert, ook namens alle leden, voor zijn grote inspanningen voor onze club. Fletiomare heeft gedurende zijn voorzitterschap flinke stappen voorwaarts gezet met de realisatie van de Fletio Dome, het waterveld en de horeca in eigen beheer.

Belangstellenden voor de functie van voorzitter worden gevraagd zich te melden bij de secretaris op het mailadres [email protected] Het bestuur heeft het voornemen om binnen enkele weken met kandidaten te spreken en vervolgens een Buitengewone Ledenvergadering bijeen te roepen om de nieuwe voorzitter te benoemen.


Bijlage: Profiel Voorzitter MHC Fletiomare.pdf